Cây giả để bàn

Mức giá
Kích thước

Cây giả để bàn

Cây thiết mộc lan giả 100cm

450,000 đ 350,000 đ
-22% GIẢM

Cây Thùa Nhân Tạo

280,000 đ 350,000 đ

Cây cau nhỏ trang trí

Liên hệ báo giá

Cây chuối nhỏ trang trí

280,000 đ 250,000 đ
-10% GIẢM

cây leo giả _ Rủ tóc tiên

Liên hệ báo giá

Cây cau giả 50cm tiểu cảnh

150,000 đ 80,000 đ
-46% GIẢM

Cây Hồng Môn giả

Liên hệ báo giá

Cây lan ý giả

155,000 đ 65,000 đ
-58% GIẢM

Cây cảnh lá rùa để bàn

199,000 đ 80,000 đ
-59% GIẢM
-50% GIẢM
-52% GIẢM
-51% GIẢM
-52% GIẢM

Cây monstera giả trang trí

250,000 đ 115,000 đ
-54% GIẢM