Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

1. Mục đích sử dụng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này ("Chính Sách") nhằm bảo vệ thông tin liên quan đến người dùng và tổ chức sử dụng trang web https://xanhvina.com/, do xanhvina sở hữu.

Chính Sách này mô tả cách xanhvina thu thập, lưu trữ, và sử dụng thông tin của người dùng truy cập và giao dịch với XanhVina. Việc người dùng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên trang mua hàng https://xanhvina.com/ được coi là đồng ý tuân thủ Chính Sách này, bao gồm cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày thông báo trên trang web.

2. Quy định chi tiết

2.1. Mục đích thu thập thông tin

- Khi người dùng thực hiện giao dịch với XanhVina, khách hàng cần cung cấp một số thông tin cần thiết ("Thông Tin Người Dùng").

- Người dùng cần đảm bảo thông tin cung cấp đầy đủ và chính xác, và luôn cập nhật để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Xanhvina không chịu trách nhiệm nếu thông tin cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

2.2. Phạm vi sử dụng thông tin

- Xanhvina có quyền sử dụng thông tin người dùng cung cấp để cung cấp dịch vụ, gửi thông báo, phát hiện và ngăn chặn hoạt động giả mạo, liên lạc và hỗ trợ trong những trường hợp đặc biệt.

2.3. Thời gian lưu trữ thông tin

- Thông tin của người dùng được bảo vệ theo quy định của pháp luật. Xanhvina không lưu trữ thông tin người dùng nếu họ không đồng ý.

- Thời gian tối đa lưu trữ thông tin là 540 ngày.

2.4. Chia sẻ thông tin người dùng

- Xanhvina chỉ chia sẻ thông tin người dùng khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật.

- Xanhvina có thể chia sẻ thông tin người dùng cho mục đích nghiên cứu thị trường và báo cáo phân tích, nhưng thông tin chi tiết sẽ được ẩn.

2.5. Đơn vị quản lý thông tin

Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất XANHVINA

Số 45, đường Thanh Liệt, Thanh Trì, TP Hà Nội

Website: https://xanhvina.com/

2.6. Bảo mật thông tin riêng

- Thông tin thanh toán được bảo vệ. Xanhvina không cho phép theo dõi hoặc thu thập thông tin của người dùng.

- Người dùng không được can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của website.