FlashSale

Mức giá
Kích thước

FlashSale

Cây Bàng Singapore giả 3 thân

1,250,000 đ 950,000 đ
-24% GIẢM

Cây khoai nước giả

950,000 đ 850,000 đ
-10% GIẢM

Cây thạch nam nhật bản

950,000 đ 744,000 đ
-21% GIẢM

Cây Oliu giả trang trí (cao 1m2 - 2m4)

1,500,000 đ 1,200,000 đ
-20% GIẢM
-22% GIẢM

Cây chuối nhỏ trang trí

200,000 đ 150,000 đ
-25% GIẢM

Cây cảnh lá rùa để bàn

199,000 đ 80,000 đ
-59% GIẢM
-50% GIẢM
-52% GIẢM
-51% GIẢM
-52% GIẢM
-57% GIẢM
-48% GIẢM
-46% GIẢM